ADR ŘAZENÍ ZÁSILEK

ADR zásilky svou povahou spadají do skupiny nebezpečných nákladů. K přepravě ADR zásilek musí být vozidlo vybaveno speciální ADR výbavou a řidič musí mít doklad o proškolení ADR dle všeobecných norem silniční a kamionové přepravy. V oblasti ADR přepravujeme zboží celovozovými kamiony i skříňovými vozidly. ADR zásilky se rozdělují podle povahy do 9 základních tříd a to:

Tabulka - Třídy ADR zásilek

TřídaPojmenování tříd
1Výbušné látky a předměty
2Plyny
3Hořlavé kapaliny
4.1Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
4.2Samozápalné látky
4.3Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
5.1Látky podporující hoření
5.2Organické peroxidy
6.1Toxické látky
6.2Infekční látky
7Radioaktivní látky
8Žiravé látky
9Jiné nebezpečné látky a předměty

SILNIČNÍ
PŘEPRAVA

Potřebuji přepravit jednu paletu, barel či kusové zboží, větší zásilku, zásilku nadměrných rozměrů či osoby.
více

NÁMOŘNÍ
PŘEPRAVA

Potřebuji přepravit kontejner či menší zásilku z přístavu do přístavu.
více

LETECKÁ
PŘEPRAVA

Potřebuji přepravit velmi rychle zásilku mezi zeměmi či kontinenty.
více

ONLINE
POPTÁVKA

Chci poslat poptávku na konkrétní zásilku.
hned teď


Nádražní 689/31
Klobouky u Brna 691 72
info@skalak-transport.cz
+420 519 420 071

Napsali o nás